houpačka

Výstavba
komponentů dětského
hřiště

Hana Mityskova: Referenční práce projektu ESF: Obsluha pc, počítačový grafik, tvůrce www.... "MATCOMP s.r.o."

2009-2010

pečeť

V naší obci alespoň malé pěkné hřiště chybělo.
Proto jsme oslovili výrobce komponentů dětských hřišť,
firmu NEPO pana Nedvěda z Kyjova. Dopadové plochy byly zhotoveny
několika ochotnými rodiči a místním podnikatelem. Děkujeme.

Hřiště je hojně využíváno nejen malými dětmi.

Celou historii obce, od jejího vzniku až do současnosti, včetně krásné mapy zajímavostí v okolí Slavětic
najdete na oficiálních stránkách... "zde"